Средновековие

История

В експозицията на ИМ „ИСКРА” гр.Казанлък е отделено място и на българското средновековие. Експонатите, които са показани са от археологически разкопки на средновековни обекти  в района и дават информация за материалната и духовна култура на населението през периода XI-XIV век. Важно място  заемат предметите, открити от селището и средновековния некропол при гр. Крън, Казанлъшко.

В отделни витрини са представени въоръжението/нападателно и отбранително/, земеделски сечива, керамични съдове, между които има и сграфито керамика XIII-XIV век местно производство, керамична декоративна украса.

Интерес представляват  двата шлема, плетената ризница, бойните брадви и алебардите.

Всичко, което е показано в тази част от експозицията е доказателство за обитаването на района през периода XI-XIV вeк, а крепостта „Калето” е била българска твърдина, бранила земите на юг от Балкана.