Храм в могила Шушманец

Разгледайте виртуална разходка на храм в могила Шушманец тук

Шедьовър на тракийската архитектура е храмът-гробница в могила Шушманец. Състои се от коридор, фасада, преддверие и кръгла камера. Коридорът е изграден от речни и ломени камъни, някога е бил с дървена покривна конструкция с керемиди. В древността фасадата е била украсена с фронтон, за което свидетелства намереният при разкопките антефикс с форма на полупалмета.

Преддверието е правоъгълно,  с полуцилиндричен свод, в средата украсено с елегантна колона в йонийски стил. В преддверието са разкрити останките на  четири коня и две кучета принесени в жертва.

Над входа към централната камера е моделиран релефно фронтон с акротерий във формата на палмета и два антефикса в краищата. От вътрешната страна на този вход са били монтирани две касетирани каменни врати, украсени с врязани стилизирани слънчеви дискове, оцветени в червено.

Погребалната камера е с кръгъл план и куполно покритие. В центъра ѝ, подключовия камък, се издига изящна колона в дорийски стил. Стените са разделени  на три хоризонтални пояса, като първият е със седем полуколони в дорийски стил.

Фасадата и двете камери са били покрити с блестяща бяла фина мазилка /сега запазена основно в кръглата камера/. Гробницата се датира в ІV в.пр.Хр.