Лампичка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра - Казанлък
Отдел:
Археология -Античност
Наименование:
Лампичка
Датировка:
І - ІІІ в.сл.Хр.