Прешлен

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Прешлен
Датировка:
кр. I – нач. II в.сл.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей Искра - Казанлък