Фрагмент от стенопис

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Фрагмент от стенопис
Датировка:
Трета четвърт на ІІІ в.пр.Хр.