Апликация

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Апликация
Датировка:
IV в.пр.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей Искра - Казанлък