Краче

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра - Казанлък
Отдел:
Археология -Античност
Наименование:
Краче
Датировка:
ІІ в.сл.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей -Искра Казанлък