Лампа

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Лампа
Датировка:
: посл. четвърт на ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.