Тежест за стан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Тежест за стан
Датировка:
посл. четвърт на ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.