Събития
24.08.2018

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОБЛЕМИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА” 2018 г.

В рамките на Празниците в долината на тракийските царе през 2018 г. ще се проведе единадесетата поред конференция „Проблеми и изследвания на тракийската култура”. 

Конференцията ще се осъществи в два поредни дни /31 август-1 септември/ в залите на Културно-информационен център „Искра” 4. Официалното откриване е в 1330 ч. , като четенията и дискусиите ще продължат до 1715 ч. Втория ден конференцията ще се проведе във времето от 900 до 1215 ч.

Ще бъдат представени общо 19 доклада на 23 автора, разделени в четири заседания. Тематиката на отделните заседания е свързана със селищната система през късножелязната епоха в отделни региони; с археологически обекти, отразяващи погребалните и поменални практики на траките; с конкретни групи археологически находки и последното заседание е посветено на религиозните вярвания на траките и тяхното проявление в различни аспекти на обществения и политическия живот, както и в погребалните практики, места и символи, свързани с тях.

С годините конференцията се е утвърдила като научен форум с разнообразни по тематика доклади, представящи значими резултати от научни изследвания в областта на археологията, нумизматиката, епиграфиката, културологията, реставрацията, геологията и геофизиката.

Тази година участниците са представители на Националния археологически институт с музей при БАН, на Института по Балканистика с център по тракология при БАН, на Института по изследване на изкуствата при БАН, на Софийския унивеситет „Св. Кл. Охридски” , на Нов български университет, на Националната галерия, на РИМ – Русе, на ИМ – Нова Загора, на ИМ – Хисаря и ИМ „Искра”.

24.08.2018 г.