Гробница в могила Светицата

Недвижима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра Казанлък
Отдел:
В могила Светица е разкрит зидан гроб, в който е извършено погребение на представител натракийската аристокрация от втората половина на V в.пр.Хр. – един от най-ранните и най-богати гробове откривани в Долината. Положен е с пълен комплект въоръжение – биметална броня, два меча, върхове за копия и стрели. Като гробни дарове са поставени сребърна чаша, бронзова хидрия, два червенофигурни съда изработени вероятно в Атина, две глинени амфори. Безспорно най – впечатляващият предмет от погребалния инвентар е златната маска, която е била положена върху лицето на починалия. Изработена е от масивна златна пластина, с тегло 673 гр. Предадени са индивидуални черти- гъста коса, брада и мустаци, очите са притворени. Традицията за поставяне на погребални златни маски датира още бронзовата епоха, засвидетелствана в Микенските шахтови гробници, като най-популярната е т.н. Маска на Агамемнон.
Наименование:
Гробница в могила Светицата