Дръжка на амфора

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра-Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Дръжка на амфора
Местонахождение:
Исторически музей Искра-Казанлък