Храм в могила Шушманец

Разгледайте виртуална разходка на храм в могила Шушманец тук

Шедьовър на тракийската архитектура е храмът-гробница в могила Шушманец. Състои се от коридор, фасада, преддверие и кръгла камера. Коридорът е изграден от речни и ломени камъни, някога е бил с дървена покривна конструкция с керемиди. В древността фасадата е била украсена с фронтон, за което свидетелства намереният при разкопките антефикс с форма на полупалмета.

Преддверието е правоъгълно,  с полуцилиндричен свод, в средата украсено с елегантна колона в йонийски стил. В преддверието са разкрити останките на  четири коня и две кучета принесени в жертва.

Надвходакъмцентралнатакамера е моделиранрелефнофронтон с акротерийвъвформатанапалмета и дваантефикса в краищата.Отвътрешнатастрананатозивходсабилимонтиранидвекасетираникаменниврати, украсени с врязанистилизиранислънчевидискове, оцветени в червено.

Погребалнатакамера е с кръгълплан и куполнопокритие.В центъра ѝ, подключовиякамък, сеиздигаизящнаколона в дорийскистил.Стенитесаразделени  натрихоризонталнипояса, катопървият е съсседемполуколони в дорийскистил.

Фасадата и двете камери са били покрити с блестяща бяла фина мазилка /сега запазена основно в кръглата камера/. Гробницата се датира в ІV в.пр.Хр.