Паница

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Паница
Датировка:
ср. – втор. полов IIв.сл.Хр.