Урна с четири дръжки

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Урна с четири дръжки
Датировка:
кр. ІІІ в.сл.Хр.