Връх на стрела

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Връх на стрела
Датировка:
нач.ІІІ в.пр.Хр.