Рибно блюдо

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Рибно блюдо
Датировка:
325 – 275 г.пр.Хр.