Дръжка на амфора с печат

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Искра-Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Дръжка на амфора с печат
Датировка:
посл. четвърт ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.
Местонахождение:
Исторически музей Искра-Казанлък