Тежест за стан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Тежест за стан
Датировка:
посл. четв. IV в.пр.Хр.