Огърлица

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Огърлица
Датировка:
Втора полов. IV в.пр.Хр.