Апликация

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Апликация
Датировка:
втор. полов. IV в.пр.Хр.