Набузник към гарнитура за конска амуниция

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Набузник към гарнитура за конска амуниция
Датировка:
втор. полов. IV в.пр.Хр.