Върхове на копия

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Върхове на копия
Датировка:
нач. ІІІ в.пр.Хр.