Халки

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Халки
Датировка:
Трета камера на гробницата в мог. Голяма Косматка