Апликация от гарнитура за конска амуниция

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Апликация от гарнитура за конска амуниция