Фрагменти от олтар

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Фрагменти от олтар
Датировка:
Елинистическа епоха