Паница

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Паница
Датировка:
Първа половина на III в.пр.Хр.