Вотивна пръчица

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Вотивна пръчица
Датировка:
II - III в.сл.Хр.