Статуетка на богина /Фортуна?/

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Статуетка на богина /Фортуна?/
Датировка:
І - ІІІ в.сл.Хр.