Статуетка на Хермес

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Статуетка на Хермес
Датировка:
ІІ – ІІІ в.сл.Хр.