Дръжка на амфора

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Дръжка на амфора
Датировка:
кр. I – нач. II в.сл.Хр.