Култово огнище /есхара/

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра"
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Култово огнище /есхара/
Датировка:
посл. четвърт на ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.