Медальон

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Медальон
Датировка:
посл. четвърт на ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.