Украса за погребален венец

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Украса за погребален венец
Датировка:
Първа половина на III в.пр.Хр.