Балсамарий

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Балсамарий
Датировка:
Първа половина на III в.пр.Хр.