Лагинос

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Лагинос
Датировка:
кр.IV – нач. III в.пр.Хр