Урновиден съд

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанълк
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Урновиден съд
Датировка:
IV в.пр.Хр.