Аскос

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Аскос
Датировка:
Втора полов.IV в.пр.Хр.