Кантарос

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Кантарос
Датировка:
ІV в.пр. Хр.