Червенофигурен кратер

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Червенофигурен кратер
Датировка:
IV в.пр.Хр.