Кратеровиден съд

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей"Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Кратеровиден съд
Датировка:
V – ІІІ в.пр.Хр.