Съдче с дръжка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Съдче с дръжка
Датировка:
посл. четвърт на ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.