Кана

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античонст
Наименование:
Кана
Датировка:
посл. четвърт ІV – първа четвърт ІІІ в.пр.Хр.
Местонахождение:
На брега на яз. „Г. Димитров”