Каничка

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Каничка
Датировка:
ІVв.пр.Хр.
Местонахождение:
с. Тъжа