Шпора

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Шпора
Датировка:
нач.ІІІ в.пр.Хр.
Местонахождение:
Трета камера на гробницата в мог. Голяма Косматка