Апликация за конска амуниция

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей "Искра" - Казанлък
Отдел:
Археология - Античност
Наименование:
Апликация за конска амуниция
Датировка:
нач.ІІІ в.пр.Хр.