Архив на "П. Ив. Орозов" и син

Движима културна ценност
Музей:
Музей на розата
Отдел:
Казанлъшка роза
Наименование:
Архив на "П. Ив. Орозов" и син
Датировка:
Края на XIX и началото на XX век.