Архив "Иван Манев"- Казанлък (Търговски тефтер)

Движима културна ценност
Музей:
Музей на розата
Отдел:
Казанлъшка роза
Наименование:
Архив "Иван Манев"- Казанлък (Търговски тефтер)
Датировка:
края на XIX век.