Гюлапско гърне

Движима културна ценност
Музей:
Музей на розата
Отдел:
Казанлъшка роза
Наименование:
Гюлапско гърне
Местонахождение:
Музей на розата