Търнокоп

Движима културна ценност
Музей:
Музей на розата
Отдел:
Казанлъшка роза
Наименование:
Търнокоп
Местонахождение:
Експозиция